Breaking News

Chirurgia naczyniowa w Poznaniu- gabinety Neomedica

Gabinety Neomedica znajdujące się w Poznaniu mają najnowocześniejszy sprzęt oraz najlepszą wykwalifikowaną kadrę. Najlepsi chirurdzy naczyniowi w Poznaniu mają właśnie u nas swoje gabnięty. Więcej o tej specjalizacji, wykonywanych badaniach diagnostycznych można znaleźć na stronie:  Za jej pomocą można również umówić się na wizytę u specjalisty w naszym gabinecie

USG doppler aorty brzusznej w Poznaniu

Poza rutynowymi wizytami, w naszych gabinetach chirurdzy przeprowadzają badania diagnostyczne, które pozwalają im na lepsze postawienie diagnozy. Jednym z takich badań jest USG typu doppler aorty brzusznej. To badanie diagnostyczne pozwala na wykrycie jednego z najbardziej niebezpiecznych schorzeń, którym jest tętniak aorty brzusznej (AAA). Pęknięcie tego tętniaka stanowi bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia, dlatego wczesne jego wykrycie może pomóc w leczeniu.

Tętniaki tworzą się w wyniku działania miażdżycy, która jest przewlekłą chorobą degeneracyjną ściany tętnicy. Tłuszcz, cholesterol i inne substancje gromadzą się w ścianach tętnic i tworzą miękkie lub twarde osady, które uszkadzają tętnice.

Inne badania obrazowe

Inne badanie obrazowe wykonywane w naszych gabinetach to USG doppler tętnic i żył kończyn, szczególnie dolnych. Jest to nieinwazyjne, bezbolesne badanie, w czasie którego lekarz sprawdza tętnice i żyły i ich przepływy. Jego celem jest wyszukanie ewentualnych zwężeń w żyłach czy też tętnicach oraz innych nieprawidłowości.

  Zakup działki budowlanej.