Breaking News

Budowa tarasu drewnianego: Pozwolenie czy zgłoszenie?

Czy chcesz zbudować drewniany taras w swoim ogródku? Jeśli tak, musisz wiedzieć, że przed przystąpieniem do prac budowlanych musisz się zastanowić, czy wymagane jest pozwolenie na budowę czy tylko zgłoszenie. W dzisiejszym artykule porozmawiamy o tym, co to znaczy i jakie kroki powinieneś podjąć przed rozpoczęciem budowy.

Budowa tarasu drewnianego: Pozwolenie czy zgłoszenie?

Pozwolenie na budowę

Jeśli planowany przez ciebie taras drewniany ma dużą powierzchnię lub wysokość, prawdopodobnie potrzebne będzie pozwolenie na budowę. Taka procedura jest związana z uzyskaniem decyzji administracyjnej, którą wydaje gmina lub powiatowy inspektorat budowlany. Decyzję taką można uzyskać po przedstawieniu określonych dokumentów, takich jak projekty techniczne i ekspertyzy.

Kiedy konieczne jest pozwolenie na budowę?

Lista czynności, dla których wymagana jest zgoda w tym zakresie, została określona jednoznacznie w ustawie Prawo budowlane. Zgodnie z artykułem 29 tej ustawy, do obiektów, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, zalicza się takie, które realizowane są w sposób ciągły – przez co najmniej miesiąc.

Zgłoszenie

Jeśli twój planowany taras nie przekracza określonych wymiarów – to znaczy powierzchni nie większej niż 35 m2 i nie jest wyższy niż 2,5 metra – wówczas nie wymagane jest pozwoleń na budowę, lecz jedynie zgłoszenie inwestycji. Zgłoszenie takie składa się do właściwego organu, czyli do gminy lub do powiatowego inspektoratu budowlanego.

  Co Pod Legary na Taras: Nowoczesny Design Na Twoim Tarasie!

Kiedy konieczne jest zgłoszenie?

Głównym celem wymaganego zgłoszenia jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników tarasów oraz innych obiektów budowlanych. Niezależnie od tego czy konstrukcja jest duża czy mała, wymagane jest zgłoszenie budowy, jeśli nowy taras jest położony na wysokości powyżej 0,3 metra nad poziomem gruntu, a także w sytuacji, kiedy w okolicy znajdują się granice posesji lub drogi publicznej.

Co powinno zawierać zgłoszenie?

Zgłoszenie inwestycji powinno być napisane na formularzu, który zostanie przekazany przez organ budowlany. Do zgłoszenia należy dołączyć projekt konstrukcji, a w nim:

  • Posadowienie i wymiary tarasu
  • Rodzaj konstrukcji
  • Wykorzystane materiały budowlane i ich parametry
  • Przedstawienie projektu zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników

Czy to wszystko?

Nie, nie jest to wszystko. W przypadku mniejszych prac budowlanych, takich jak budowa niewielkiego tarasu, najważniejszym dokumentem jest zgoda właściciela nieruchomości na przeprowadzenie prac. To ostatecznie on za ma prawo podjąć decyzję, czy umożliwia przeprowadzenie prac budowlanych czy nie.

Najczęściej zadawane pytania

Czy budowa tarasu drewnianego wystarczy zgłosić?

Tak, jeśli spełnia określone warunki powierzchni i wysokości, wystarczy jedynie zgłosić budowę tego typu tarasu.

Czy konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę tarasu?

Tak, w przypadku dużych tarasów lub konstrukcji, które wymagają zgody na budowę, konieczne jest uzyskanie decyzji administracyjnej wydanej przez odpowiedni organ zarządzający.

Czy można zbudować taras drewniany bez zgody sąsiadów?

Nie, aby zbudować i postawić taras drewniany, należy uzyskać zgodę właściciela nieruchomości, bez względu na to, czy sąsiedzi są przeciwko temu pomysłowi, czy nie.

Podsumowanie

Budowa tarasu drewnianego, w zależności od wielkości i wysokości, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub jedynie zgłoszenia inwestycji. Zgłoszenie powinno zawierać projekty konstrukcji, jej wymiary, rodzaj konstrukcji oraz wykorzystane materiały budowlane. Niezależnie od wyników wymaganych formalności, przede wszystkim posiadanie zgody właściciela nieruchomości jest obowiązkowym elementem każdej budowy.

  Czy budowa tarasu wymaga pozwolenia na budowę?